+++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รั้วม่วง-ขาว "โรงเรียนท่าศาลา" ด้วยความยินดียิ่ง +++
:: เมนูหลัก ::
เพลงประจำโรงเรียน
อาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมครูผู้ปกครอง
ครูและบุคลากร
หอสมุดโรงเรียน
:: งานบริหาร ::
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
::ผลงาน : กิจกรรม::
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
ตัวอย่างข้อสอบNT
ตัวอย่างข้อสอบ O,A-Net
งานวิจัย
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
Download
รายชื่อนักเรียนสอบ O-Net
::E - Office::

 
::เข้าชมเป็นคนที่::
Hit Counter
นับตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ล/๕๗-ก ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์
สนใจ ขอซื้อเอกสารประกวดราคา วันที่ ๒๑-๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
ยื่นซองเอกสารประกวดราคา ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ (รายละเอียด)
 
๓ มกราคม-๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สำรวจเด็กนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ประกาศ)
เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ เด็กที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๒
เข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ เด็กที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๑
เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ เด็กที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๕๐
แบบทดสอบตัวชี้วัดรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมวันคริสต์มาส
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี 2556 สุขสันต์วันคริสต์มาส

Facebook

วันที่ ๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะครูเดินทางทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลานำคณะครู เดินทางทัศนศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัดบ้านไร่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน เชียงคาน ภูทับเบิก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฯลฯ

FaceBook

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ
โรงเรียนท่าศาลาได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ คือ ครูสุภา ตันประเสริฐวงศ์
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนท่าศาลาได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก และพระคุณของแม่ มีการประกวดบทกลอนวันแม่ การแสดงบนเวทีนักเรียน มอบพวงมาลัยดอกมะลิแก่แม่ โดยจัดขึ้นที่หอประชุมของโรงเรียน
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาพร้อมคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกชั้น ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระภิกษุจากวัดต่างๆในอำเภอท่าศาลา จำนวน ๔๐ รูป หลัจากนั้นมีการแแสดงบนเวทีของนักเรียน มีอาหาร ของขวัญแจกแก่นักเรียนทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ภาคบ่ายคณะครูร่วมสังสรรค์จับฉลากของขวัญปีใหม่

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุธน เกิดมณี พร้อมคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)
ณ หอประชุมของโรงเรียน

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 24-30 ตุลาคม 2555 อบรมนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน

ในระหว่างปิดภาคเรียน โรงเรียนท่าศาลาได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในเรื่องต่างๆ หลายเรื่องด้วยกัน เช่น กิจกรรมผู้นำนักเรียน กิจกรรมประชาธิปไตย การใช้โปรแกรม GSP โดยได้เชิญวิทยาการจากภายนอกมาให้การอบรมแก่นักเรียน

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 28 กันยายน 2555 งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ

โรงเรียนท่าศาลาได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ คือ ครูจุมพล ศรีมหาวโร และครูที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน ๒ ท่าน คือ ครูวิภา ดาบทอง ครูวีระ ลิ่มรุ่งเรืองพร

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 กิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนท่าศาลาได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก และพระคุณของแม่ มีการประกวดบทกลอนวันแม่ การแสดงบนเวทีนักเรียน มอบพวงมาลัยดอกมะลิแก่แม่ โดยจัดขึ้นที่หอประชุมของโรงเรียนท่าศาลาเอง

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 แห่เทียนพรรษา

โรงเรียนท่าศาลาได้นำนักเรียนและครูร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในเขตบริการของโรงเรียน และวัดใกล้เคียง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมท่าศาลาเกมส์

โรงเรียนท่าศาลาไดเข้าร่วมกิจกรรมท่าศาลาเกมส์ ๒๕๕๕ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในนามของเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยทำทีมร่วมกับโรงเรียนปทุมานุกูล ซึ่งจัดโดย อบต.ท่าศาลา และในงานดังกล่าวมีนายก อบจ.นครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันการแข่งขัน โดยจัดแข่งขันที่สนามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

(ภาพกิจกรรม)

วันที่ 1 ธันวาคม 2554 กิจกรรมต้อนรับผุ้อำนวยการคนใหม่

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าศาลาได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ท่าน ผอ.สุธน เกิดมณี ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนผู้อำนวยการสุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ซึ่งเกษียณอายุราชการไไปเมื่อ 30 กันยายน 2554

(ภาพกิจกรรม)

   
 
 
 
::ข่าวครูไทย :::
   Webmaster นายธีรพงศ์ อนุรัตน์ 0833881900
   โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

   Tel 0-7552-1107 Fax 0-7552-1507 E- Mail : trp.anurat@hotmail.com
::: Best view with Internet Explorer 5.0 or Higher ! Resolution 800x600 pixel Font size Medium :::

 

ยินดีต้อนรับ

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
รมว.ศึกษาธิการ::ขณะนี้เวลา::
::เว็บการศึกษา::
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สพท.นศ.4
 เว็บโรงเรียนต่าง ๆ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ฯ
::หน่วยงานการศึกษา::
:: ทีวี : บันเทิง ::
คำขวัญวันครู ๒๕๕๘
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา
เลิศลำ้คุณค่า ศรัทธาพระคุณ"

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๘
"ความรู้ คู่คุณธรรม
นำสู่อนาคต"
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี